Při rozhodování, jak realizovat stavbu domu, máte možnost volit některou z následujících variant. TYPOVÝ AUTORSKÝ PROJEKT domu z našeho katalogu, nebo INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT na míru Vašim potřebám, přáním, možnostem pozemku, oslunění, okolní zástavbě, výhledovým parametrům, atd... Po úvodní podrobné konzultaci a rozboru všech podmínek a okloností, bude zpracován podrobný architektonický návrh - studie domu (i ve variantách), tyto návrhy s Vámi budou konzultovány abudou upravovány. Pro Vaši lepší představivost jsme schopni Vám předvést prostorovou podobu navrženého objektu, v podobě realistických počítačových vizualizací, animací apod.., řešit variantně členění dispozic, barevnost fasády, atd... TYPOVÉ PROJEKTY ,můžete si vybrat z typových zpracovaných projektů, které na Vaše přání případně upravíme, dopracujeme a osadíme na Váš pozemek. Častým požadavkem je úprava a přizpůsobení takového projektu blíže požadavkům a potřebám zákazníka. Jedná se například o zrcadlové otočení domu, o dořešení garáže, krbu, nebo kamen, komína, změnu zdroje vytápění, apod.., s ohledem na potřeby stavebníka, orientaci jeho pozemku, vazeb na okolní zástavbu, popř.jiné úpravy. Některé naše projekty si můžete prohlédnout v sekci TYPOVÉ DOMY. Velkou výhodou našich typových domů je velmi nízká cena projektu ( obvykle cca 32.tis.kč ) za kompletní Prováděcí projektovou dokumentaci, která obsahuje Stavební část, Elektroinstalaci, Vytápění, (ve variantách), Vodovod, Odkanalizování, Hromosvod, Výkaz výměr. Na přání provedeme jakékoliv individuální úpravy, osazení domu do terenu, přípojky na inženýrské sítě, doplňkové stavby (garáže, pergoly, altány, opěrné zdi, apod… Stačí si jen vybrat.